Home / Tài liệu / Ngoại ngữ / Học tiếng Trung / 90 Cặp từ trái nghĩa trong tiếng Trung

90 Cặp từ trái nghĩa trong tiếng Trung

Những cặp từ trái nghĩa trong tiếng Trung
Say đây cùng chia sẻ với các bạn gần 90 cặp từ trái nghĩa trong tiếng Trung.
Cùng học tiếng Trung giáo tiếng quá các cặp từ trái nghĩa.


Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn học tiếng Trung.
Chúc bạn học tốt, thi tốt.

Download : Here

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *