Home / Tải sách / Sách kinh tế / Download sách Câu Chuyện Do Thái tập 2 – Lịch Sử Thăng Trầm Của Một Dân Tộc Ebook PDF

Download sách Câu Chuyện Do Thái tập 2 – Lịch Sử Thăng Trầm Của Một Dân Tộc Ebook PDF

Câu Chuyện Do Thái tập 2 – Lịch Sử Thăng Trầm Của Một Dân Tộc
Tác giả: Đặng Hoàng Xa

Có thể nhận thấy rằng, trong suốt chiều dài mấy ngàn năm lịch sử, văn hóa Do Thái đã không ngừng thay đổi và phát triển đa dạng với muôn màu sắc, mặc dù không ngừng bị tấn công và phỉ báng. Câu chuyện Do Thái, từ mọi góc độ lịch sử, nhân chủng và văn hóa, có thể nói là hấp dẫn và đầy dụ hoặc, cũng thật rối rắm, như một búi chỉ mong manh trong lịch sử nhân loại.

“Quốc gia của chúng tôi được xây dựng dựa trên con người hơn là trên lãnh thổ. Người Do Thái về đây từ khắp mọi nơi: từ Pháp, từ Nga, từ Mỹ, từ Yemen … Lòng tin chính là hộ chiếu của họ.”

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : PDF