Home / Tài liệu tiếng Anh / Tài liệu 28 TOPIC Vocabulary trong TOEIC

Tài liệu 28 TOPIC Vocabulary trong TOEIC

Tài liệu 28 TOPIC Vocabulary trong TOEIC
28 TOPIC VOCABULARY TRONG TOEIC PART 1, 3, 4
Tài liệu này là tổng hợp 28 TOPIC vocabulary thường xuyên xuất hiện trong bài thi TOEIC part 1, part 3 và part 4; chắc chắn sẽ giúp ích cho các bạn tăng vốn từ vựng cũng như làm thi TOEIC hiệu quả hơn.
Hy vọng với tài liệu trên sẽ hữu ích với các bạn đang ôn thi TOEIC

Download tài liệu : PDF

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh hay gặp nhất trong kỳ thi TOEIC