Home / Đề thi vào lớp 10 / Đề thi vào lớp 10 môn Toán / Đề thi vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 môn Toán của Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh

Đề thi vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 môn Toán của Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh

Đề thi vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 môn Toán của Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh
(Có hướng dẫn giải)

Cùng chia sẻ với các thấy cô, cùng các em học sinh khối 9, đề thi chính thức vào lớp 10 THPT của Sở GD&ĐT tp. Hồ Chí Minh.
Chúc các em học tốt. và thi tốt.

Download đề thi : PDF