Home / Tài liệu tiếng Hàn / Tài liệu Chương Trình Tiếng Hàn Dùng Trong Sản Xuất Chế Tạo PDF

Tài liệu Chương Trình Tiếng Hàn Dùng Trong Sản Xuất Chế Tạo PDF

Tài liệu chương trình tiếng Hàn dùng trong sản xuất chế tạo

Bài gồm 20 và một bài luyện tập tổng hợp, mô tả các tình huống khi làm việc tại Hàn Quốc
Sách dành cho xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc.
Tài liệu được biên soạn song ngữ giúp mọi người có thể học tiếng Hàn tốt nhất. Hy vọng tài liệu sẻ hữu ích với những ai đang học tiếng Hàn hay các bạn đang học xuất khẩu lao động.
Chúc mọi người học tập và thi tốt.

Download tài liệu : PDF

Xem thêm:
7 Bộ đề ôn thi TOPIK II
6000 Từ vựng tiếng Hàn phổ biến