Home / Hóa học 11 / Chuyên đề Ancol – Phenol – Hóa học 11

Chuyên đề Ancol – Phenol – Hóa học 11

Chuyên đề Ancol – Phenol – Hóa học 11
Tài liệu chuyên đề về Ancol – Phenol trong Hóa học 11.
Tài liệu giúp ôn lại phần kiến thức lý thuyết và hướng dẫn giải các dạng bài toán về Ancol – Phenol.
Hy vọng với tài liệu này giúp các em học tập tốt và ôn lại kiến thức chuận bị cho kỳ thi THPT.
Chúc các em học tập và thi tốt.

Download tài liệu : PDF