Home / Công thức Toán / Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Trong bài này chúng ta cùng học và tìm hiểu về cách tính diện tích hình chữ nhật.
Hình chữ nhật là một hình tứ giác, có 4 góc vuông, các chiều dài bằng nhau, chiều rộng bằng nhau.


Công thức tính diện tích hình chữ nhật: S = a × b
Diện tích hình chữ nhật bằng tích của chiều dài nhân với chiều rộng.

Trong đó:
S: Diện tích hình chữ nhật.
a: Chiều rộng của hình chữ nhật.
b: Chiều dài của hình chữ nhật.

Ví dụ: Có một hình chữ nhật ABCD với chiều dài 15 cm và chiều rộng 8 cm. Hỏi diện tích hình chữ nhật ABCD bằng bao nhiêu?

Giải:

Theo đề bài thì chúng ta đã biết chiều dài và chiều rỗng của hình chữ nhật.

Ta có S hình chữ nhật là: 15 × 8 = 120 (cm2)

Đáp án: Diện tích của hình chữ nhật là 120 (cm2).

Như vậy qua bài viết trên chúng ta đã biết cách tính diện tích hình chữ Nhật.