Home / Công thức Toán / Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

Trong bài này chúng ta cùng học công thưc tính thể tích hình hộp chữ nhất và cách tính hình hộp chữ nhật.
Hình hộp chữ nhật là một hình không gian có 6 mặt đều là hình chữ nhật. Hai mặt ở trên ở dưới của hình chữ nhật được xem là hai mặt đáy của hình chữ nhật. Các mặt còn lại đều là mặt bên của hình chữ nhật.

Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật:
V = a.b.h 

Đơn vị thể tích là lập phương của khoảng cách (khoảng cách mũ 3), đơn vị chuẩn đo thể tích là mét khối (m3)

Trong đó:
V là thể tích hình hộp chữ nhật.
a là chiều dài hình chữ nhật
b là chiều rộng hình chữ nhật
h là chiều cao hình hộp chữ nhật (chính là cạnh bên của hình hộp chữ nhật).

Ví dụ:
Tính thể tích hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ biết chiều dài cạnh đáy là 10 m, chiều rộng cạnh đáy là 6 m, chiều cao cạnh đáy là 8 m.

Lời giải:

Bài toán đã cho chúng ta biết được độ dài, độ rộng và độ cao của hình hộp chữ nhật.

Dựa vào công thức tính thể tích V = a.b.h

Ta có V = 6 × 10 × 8 = 480 (m3)

Vậy thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là 480 (m3)

Đơn vị quy đổi (1000 lít = 1 m³)