Home / Ôn thi THPT / Đề thi minh họa THPT Quốc Gia năm 2020 môn Giáo dục công dân của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo lần 2

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia năm 2020 môn Giáo dục công dân của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo lần 2

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia năm 2020 môn Giáo dục công dân của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo lần 2 có đáp án
Chiều 7/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề tham khảo môn Giáo dục công dân trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download đề thi : PDF