Home / Đề thi vào lớp 10 / Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh / Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Vĩnh Long

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Vĩnh Long

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT Vĩnh Long
(Có đáp án)

Cùng gửi đến các thầy cô, cùng các em học sinh đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2018 – 2019 sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download đề thi: PDF