Home / Đề thi vào lớp 10 / Đề thi vào lớp 10 môn Toán / Lời giải đề thi vào lớp 10 năm học 2020 – 2021 môn Toán trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn – Hà Nội

Lời giải đề thi vào lớp 10 năm học 2020 – 2021 môn Toán trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn – Hà Nội

Đề thi vào lớp 10 năm học 2020 – 2021 môn Toán trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn – Hà Nội
(Có hướng dẫn giải)

Lời giải đề Toán trường chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đề thi chiều 12/7 vào lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội).
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download đề thi: PDF

Xem thêm :
Đề thi vào lớp 10 năm học 2020 – 2021 môn Toán trường THPT Chuyên KHTN – Hà Nội
Đề thi vào lớp 10 năm học 2020 – 2021 môn Toán trường THPT Năng khiếu TP. HCM