Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download Goukaku Dekiru N4・5 – 合格できる日本語能力試験 N4・5 Ebook PDF + Audio CD

Download Goukaku Dekiru N4・5 – 合格できる日本語能力試験 N4・5 Ebook PDF + Audio CD

Download Goukaku Dekiru N4・5 – 合格できる日本語能力試験 N4・5 Ebook PDF + Audio CD
合格できる日本語能力試験N4・N5

Giới thiệu
863 Ví dụ khớp với định dạng câu hỏi của kỳ thi mới. Kiểm tra kỹ năng của bạn với tổng số câu hỏi đánh giá dưới dạng thực. Một bài kiểm tra nghe được ghi lại trong 117 phút trên 2 đĩa CD. Trả lời · Trả lời bảng tính · Riêng biệt khối lượng với kịch bản thử nghiệm nghe bao gồm.

内容紹介
新試験の出題形式に合わせた例題863問掲載。実戦形式の総復習問題で実力をチェック。CD2枚には聴解試験を117分収録。解答・解答用紙・聴解試験スクリプト入り別冊付き。

Chúc các bạn học tốt tiếng Nhật.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook + CD : PDF