Home / Tài liệu tiếng Anh / Luyện Dịch tiếng Anh qua những mẫu câu thông dụng

Luyện Dịch tiếng Anh qua những mẫu câu thông dụng

Luyện Dịch tiếng Anh qua những mẫu câu thông dụng

Trong tài liệu gồm:
52 mẫu câu Việt – Anh
36 bài tập áp dụng có đáp án và chứ thích.
5 bài thi mẫu
Đây là những mẫu câu tiếng Anh được sưu tầm từ các cuốn sách đang được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
75 cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản thường gặp ở THPT
200 Động Từ tiếng Anh thường dùng