Home / Ngữ Văn 10

Ngữ Văn 10

Tóm tắt Chiến thắng Mtao Mxây

Tóm tắt Chiến thắng Mtao Mxây (Sử thi Đăm Săn) Tác phẩm Chiến thắng Mtao Mxây trích trong Sử thi Đăm Săn là một tác phẩm của văn học dân gian xưa trong chương trình Ngữ văn lớp 10. Tóm tắt 1: Sử thi Đăm Săn ca ngợi vẻ đẹp …

Xem thêm

Tóm tắt Sử Thi Đăm Săn

Tóm tắt Sử Thi Đăm Săn Tóm tắt nội dung sử thi Đăm săn   Đăm Săn là thiên sử thi nổi tiếng của dân tộc Ê Đê ở nước ta. Tác phẩm này có tên đầy đủ là Bài ca chàng Đăm Săn (tiếng Ê Đê: KLei khan Y …

Xem thêm

Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên (Tản Viên từ phán sự lục — Trích Truyền kì mạn lục — NGUYỄN DỮ) Ngô Tử Văn người đất Lạng Giang, vốn khảng khái, nóng nảy, thấy sự gian tà thì không chịu được. Trong làng nơi Từ Văn ở có một …

Xem thêm