Home / Tải sách / Sách Lịch sử / Tải Sách Những Trận Hải Chiến Nổi Tiếng Thế Giới Ebook PDF

Tải Sách Những Trận Hải Chiến Nổi Tiếng Thế Giới Ebook PDF

Những Trận Hải Chiến Nổi Tiếng Thế Giới

Cuốn sách không chỉ dừng lại ở việc mô tả chi tiết bối cảnh, kế hoạch, lực lượng tham chiến, diễn biến và kết quả 12 trận hải chiến nổi tiếng từ năm 480TCN đến 1982, mà còn đi sâu phân tích ý nghĩa, bài học kinh nghiệm để qua đó độc giả có thể hình dung một cách tương đối khái quát tiến trình phát triển của lực lượng hải quân trên thế giới.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook : PDF