Home / Tài liệu tiếng Hàn / Phân biệt 지금 và 이제 trong tiếng Hàn

Phân biệt 지금 và 이제 trong tiếng Hàn

Phân biệt 지금 và 이제 trong tiếng Hàn
“지금-이제” một trong những từ mà những bạn mới học tiếng Hàn sẽ có thể bị nhầm lẫn.

Xem thêm: 11 Quy tắc biến âm trong tiếng Hàn cần phải nhớ