Home / Sách tóm tắt / [Nghe sách nói] Sách Triết Lý Kinh Doanh Thực Tiễn

[Nghe sách nói] Sách Triết Lý Kinh Doanh Thực Tiễn

Triết Lý Kinh Doanh Thực Tiễn
Tác giả: Matsushita Konosuke

Muốn kinh doanh bền vững, phải đi từ những điều cơ bản nhất. Trả lời cho câu hỏi: doanh nghiệp tồn tại vì cái gì? Kinh doanh với mục đích gì và theo cách nào?

Matsushita Konosuke – người sáng lập tập đoàn Matsushita, nay là Panasonic, đã triển khai một quan niệm kinh doanh và nhân sinh quan sáng sủa và hiệu quả: Tuân theo quy luật của tự nhiên và xã hội, với sứ mệnh căn bản của kinh doanh là nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người. Lợi nhuận chính là thù lao trả cho việc thực hiện sứ mệnh đó. Từ đó ông nêu lên các phương châm: tồn tại và phát triển cùng với xã hội, phát triển vừa sức của mình, đi vào chuyên nghiệp hóa hơn là đa ngành hóa, tập hợp trí tuệ tập thể, cân bằng lợi ích giữa doanh nghiệp và người làm công theo triết lý vừa đối lập vừa điều hòa, không ngừng đổi mới cho phù hợp với biến đổi của thời cuộc…

Người đọc có thể coi Triết Lý Kinh Doanh Thực Tiễn như cuốn sổ nhỏ tóm gọn những triết lý kinh doanh mà doanh nhân vĩ đại Matsushita Konosuke đúc rút được sau hơn nửa đời người toàn tâm toàn ý đóng góp cho nền kinh tế Nhật Bản.

P1 – Trước tiên phải xác lập một quan niệm kinh doanh
P2 – Phải nghĩ rằng sự sinh sôi và phát triển là bất tận
P3 – Phải có nhân sinh quan rõ ràng
P4 – Phải nhận thức đúng về sứ mệnh của mình
P5 – Tuân theo quy luật tự nhiên
P6 – Lợi nhuận chính là thù lao
P7 – Quán triệt phương châm cùng tồn tại cùng phát triển
P8 – Phải nghĩ rằng đại chúng bao giờ cũng đúng
P9 – Phải nghĩ rằng nhất định sẽ thành công
P10 – Luôn tự chủ trong kinh doanh
P11 – Thực hiện Xây đập kinh doanh
P12 – Thực hiện một công việc kinh doanh vừa sức
P13 – Phải tuyệt đối chuyên nghiệp
P14 – Phải trồng người
P15 – Phải tập hợp trí tuệ tập thể
P16 – Vừa đối lập, vừa điều hòa
P17 – Kinh doanh là sáng tạo
P18 – Phải thích ứng với những biến đổi của thời cuộc
P19 – Phải quan tâm tới chính trị
P20 – Phải có tấm lòng chính trực (Phần cuối)

Xem thêm:
[Nghe sách nói] Phút Nhìn Lại Mình
[Nghe sách nói] Ngày Xưa Có Một Con Bò