Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download Shiken ni deru Moji Goi N1 – N2 – 試験に出る 文字 語彙 N1 N2 PDF

Download Shiken ni deru Moji Goi N1 – N2 – 試験に出る 文字 語彙 N1 N2 PDF

Shiken ni deru Moji Goi N1 N2 – 試験に出る 文字 語彙 N1 N2 Ebook PDF

日本語能力試験N1・N2 試験に出る漢字と語彙 単行本

Shiken ni Deru N1 N2 Moji Goi。 このドキュメントはShiken ni deruにありますが、新しい5レベルJLPT標準に準拠するように変更されています。

Shiken ni Deru N1 N2 Moji Goi. Tài liệu này nằm trong bộ Shiken ni deru nhưng được cải biên lại cho phù hợp với chuẩn JLPT 5 cấp mới sau này. Cái hay của tài liệu là việc ôn luyện được lên kế hoạch sẵn theo từng ngày. Mỗi ngày một bài học riêng để cuối cùng cảm nhận được tiến bộ của mình. Đây là cuốn chuyên về Kanji và từ vựng. Bạn có thể xem thêm các cuốn khác cũng nằm trong bộ ngay bên dưới đây.

Kanji và từ vựng để trả lời câu tiếng Nhật Proficiency Test N1 · kiểm tra N2 Paperback

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook: PDF