Home / Tải sách / Sách kỹ năng sống / Tải sách Sống Theo Phương Thức 80/20 – Bớt Công Việc, Bớt Ưu Phiền, Thêm Thành Công, Thêm Niềm Vui Sống Ebook PDF

Tải sách Sống Theo Phương Thức 80/20 – Bớt Công Việc, Bớt Ưu Phiền, Thêm Thành Công, Thêm Niềm Vui Sống Ebook PDF

Sống Theo Phương Thức 80/20 – Bớt Công Việc, Bớt Ưu Phiền, Thêm Thành Công, Thêm Niềm Vui Sống
Tác giả: Richard Koch

Sống Theo Phương Thức 80/20 – Living The 80/20 Way (Tái Bản 2017)

Ở quyển sách này, tác giả của nguyên lý 80/20 tập trung chỉ cách để thành công trong cuộc sống cũng như trong sự
nghiệp.

Theo ông, chìa khóa của sự thành công là tập trung vào chỉ vài thứ thật sự quan trọng, vài phương pháp mang lại cho chúng ta điều chúng ta muốn, và hành động dựa vào đó, bỏ đi những thứ vặt vãnh làm ngăn cản cuộc sống.

Phương cách 80/20 cho bạn thấy cách áp dụng những ý tưởng của 80% vào 20% tốt nhất của bạn để thành công về tài chính, mối quan hệ, có cuộc sống tốt đẹp và giản dị, và sẽ giúp bạn phát triển kế hoạch hành động cá nhân để thay đổi cuộc sống.

Xem thêm:
Sách Con Người 80/20
Sách Nguyên lý 80/20

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download ebook : PDF