Home / Tài liệu tiếng Nhật / Tài liệu học Tiếng Nhật học từ Trung Cấp – Trần Việt Thanh PDF

Tài liệu học Tiếng Nhật học từ Trung Cấp – Trần Việt Thanh PDF

Tiếng Nhật học từ Trung Cấp – Trần Việt Thanh

Đây là bộ sách học tiếng Nhật dành cho bậc Trung cấp 1 của tác giả Trần Việt Thanh do NXB Trẻ ấn hành năm 2003 gồm có 2 tập với 15 bài khóa, tuy có cùng tựa sách 中級から学ぶ日本語 như cuốn đã từng giới thiệu trên web nhưng nội dung thì hoàn toàn khác.

Một bài khóa bao gồm :
– Bài văn chính : được trích từ những bài báo trong tạp chí.
– Đàm thoại : đây là những đàm thoại vắn tắt mà người Nhật hay sử dụng trong thực tế.
– Từ vựng
– Văn phạm
– Mẫu câu luyện tập
– Luyện tập đàm thoại
– Bài tập luyện tập
Ebook PDF này do mình mới scan từ sách và hiện mới chỉ có tập 1
Nguồn: studyjapanese.net

Download tài liệu: Tại đây

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)