Home / Tài liệu tiếng Anh / Tài liệu ngữ pháp và từ vựng tổng hợp ôn thi TOEIC & IELTS

Tài liệu ngữ pháp và từ vựng tổng hợp ôn thi TOEIC & IELTS

Để phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi TOEIC & IELTS của mọi người. Hôm nay Chia Sẻ Mới xin dành tặng các bạn bộ tài liệu ngữ pháp và từ vựng tổng hợp ôn thi TOEIC & IELTS chất lượng này.

TOEIC (viết tắt của Test of English for International Communication – Bài kiểm tra tiếng Anh giao tiếp quốc tế) là một bài thi nhằm đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh dành cho những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ (không phải tiếng mẹ đẻ), đặc biệt là những đối tượng muốn sử dụng tiếng Anh trong môi trường giao tiếp và làm việc quốc tế.

IELTS có nghĩa là International English language testing system: Hệ thống đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Như vậy IELTS là viết tắt về hệ thống. Nên nếu nói IELTS test thì đầy đủ và chính xác hơn, tức là kỳ thi IELTS hay kỳ thi để đánh giá khả năng tiếng Anh cho sinh viên quốc tế.

Tải tài liệu: Tại đây