Home / Tài liệu tiếng Nhật / Tài liệu tiếng Nhật An toàn lao động của công nhân Xây dựng

Tài liệu tiếng Nhật An toàn lao động của công nhân Xây dựng

Tài liệu tiếng Nhật An toàn lao động của công nhân Xây dựng
(Song ngữ Nhật – Việt)
建設作業員の安全教科書

Tài liệu có tên: 【建設作業員の安全教科書】Safety of the construction industrial workers – Tài liệu tiếng Nhật An toàn lao động của công nhân Xây dựng

Bộ tài liệu do 【ベトナム建設人材育成 推進協議会】Vietnam Construction Human Resources Development Promotion Council – Hiệp hội đào tạo thúc đẩy phát triển nhân lực xây dựng Việt Nam biên soạn và phát hành.

【建設作業員の安全教科書】Safety of the construction industrial workers_Tài liệu tiếng Nhật An toàn lao động của công nhân Xây dựng
Bộ tài liệu An toàn gồm 76 trang, bao gồm tiếng Nhật và tiếng Việt cùng các hình ảnh trực quan, sinh động, rõ ràng và dễ hiểu trong đó hướng dẫn chi tiết các biện phát bảo vệ an toàn cho người lao động trong quá trình lao động trong các hoạt động như:
– Đào tạo an toàn cho người lao động (安全教育)trong các công tác như tháo lắp giàn giáo (足場組立・解体の作業), 玉掛け作業 (Công tác treo cáp cẩu hàng hóa), 型枠組立て・解体の作業 (Công tác tháo lắp hệ khuôn đúc bê tông) , 機械運転 (Lái máy cơ giới), 加工機械作業 (Thao tác với máy móc gia công), 保水作業 (Công tác chống thấm), タイル作業 (Công tác ốp át)…
– 作業所で働く心構え : Những điều mà khi làm việc tại công trường luôn cần ghi nhớ,

– Hoạt động KY (Dự đoán nguy hiểm – 危険予知)- Trang bị các trang bị bảo hộ lao động, bằng cấp chứng chỉ trong quá trình làm việc (保護具の装着、資格証の携帯)- Các hoạt động Khám sức khỏe định kỳ (定期健康診断), Quản lý sức khỏe (健康管理)… Thông quá việc tìm hiểu tài liệu này, các bán sẽ nắm được không chỉ kiến thức quan trọng về an toàn lao động trong quá trình làm việc, tránh những tai nạn đáng tiếc cướp đi những dự định và hoài bão còn dang dở của các bạn trên đất nước mặt trời mọc.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
100 mẫu câu giao tiếp thông dụng bằng tiếng Nhật
Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Kỹ Thuật