Home / Vật Lý 12 / Tài liệu Vật lý 12 Chướng Tính Chất Sóng của Ánh Sáng – Ôn thi THPT

Tài liệu Vật lý 12 Chướng Tính Chất Sóng của Ánh Sáng – Ôn thi THPT

Tài liệu Vật lý 12 Chướng Tính Chất Sóng của Ánh Sáng – Ôn thi THPT
Tài liệu gồm:
– Phần 1 lý thuyết Tính Chất Sóng của Ánh Sáng
– Phần 2 là hướng dẫn giải các dạng bài tập.
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download tài liệu: here