Home / Ôn thi THPT / Ôn thi THPT môn Toán / Toàn bộ chuyên đề Toán – Ôn thi THPT

Toàn bộ chuyên đề Toán – Ôn thi THPT

Toàn bộ chuyên đề Toán – Ôn thi THPT
Tài liệu gôm 120 trang với nhiều chương. Mỗi chương có mỗi dạng bài tập có hướng dẫn giải chi tiết.
Chương 1. Lượng giác
Chương 2. Tổ hợp
Chương 3. Dãy số
Chương 4. Giới hạn.
Chương 5. Đạo hàm.
Chương 6. Phép biến hình
Chương 6. Quan hệ vuông góc
Chương 7. Ứng dụng đạo hàm
Chương 8. Mũ – logarit
Chương 9. Nguyên hàm – tích phân.
Chương 10. Số phức.
Chương 11. Thể tích khối đa diện
Chương 12. Nón – trụ – cầu.
Chương 13. Oxyz.
Cảm ơn nhóm FB Thích Học Chui đã chi sẻ.
Chúc các bạn học tập và thi tốt.

Download tài liệu : Here