Home / Tài liệu tiếng Nhật / Tổng hợp ngữ pháp N2 Shinkanzen (tiếng Việt)

Tổng hợp ngữ pháp N2 Shinkanzen (tiếng Việt)

Tổng hợp ngữ pháp N2 Shinkanzen (tiếng Việt)
TỔNG HỢP NGỮ PHÁP N2 SHINKANZEN BẢN TIẾNG VIỆT
Ngữ pháp Shinkanzen N2 bản dịch thuật Tiếng Việt
Tài liệu được chia ra 26 bài giúp người học nắm vững Ngữ Pháp N2, theo kinh nghiệm nhiều năm thì Shinkanzen Master là một quyển sách ôn thi cho JLPT đáng tin cậy.
Hi vọng với tài liệu trên giúp mọi người học tốt môn tiếng Nhật.

Download : PDF
Download : Word