Home / Tài liệu tiếng Nhật / Tổng Hợp Ngữ Pháp N3 PDF

Tổng Hợp Ngữ Pháp N3 PDF

Tổng Hợp Ngữ Pháp N3
Toàn bộ ngữ pháp tiếng Nhật N3 được biên soạn chi tiết. Với tài liệu này các bạn có thể học được 113 mẫu ngữ pháp N3, có ví dụ minh họa và có từ vựng tiếng Nhật.

Tổng hợp ngữ pháp N3 được tiếng nhật đơn giản dựa theo 3 giáo trình nổi tiếng và phổ biến nhất là “Nihongo Soumatome N3” và “Nihongo Speed Master …

Download : PDF

Xem thêm:
Từ Vựng N3 GOI Speed Master PDF
Tổng hợp 2000 Kanji thông dụng PDF