Home / Tài liệu tiếng Nhật / Tổng hợp 2000 Kanji thông dụng PDF

Tổng hợp 2000 Kanji thông dụng PDF

Tổng hợp 2000 Kanji thông dụng

Tài liệu tổng hợp 2000 chữ Hán tự KANJI cho mọi trình độ với âm Hán Việt được sắp xếp theo vần ABC trong bảng hệ thống chữ cái từ 1 tới 2000.

Bảng ôn tập của 2000 chữ KANJI phía trên giúp cho việc ôn tập nhớ dễ dàng hơn và có phân tích rõ mỗi chữ được cấu tạo gồm thành phần gì và ghi rõ cách để ghi nhớ.
Hay vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với mọi người học tiếng Nhật.

Download : PDF