Home / Tài liệu tiếng Nhật / Download sách 日本語文型辞典 Nihongo Bunkei Jiten – Từ điển Mẫu câu tiếng Nhật PDF

Download sách 日本語文型辞典 Nihongo Bunkei Jiten – Từ điển Mẫu câu tiếng Nhật PDF

日本語文型辞典 Nihongo Bunkei Jiten – Từ điển Mẫu câu tiếng Nhật

日本語文型辞典- Nihongo Bunkei Jiten (hoặc chuyển tựa sang chữ Latinh theo nguyên tác là Nihongo Bunkei Ziten) là cuốn từ điển bao gồm đầy đủ các cấu trúc ngữ pháp Tiếng Nhật với hướng dẫn, ví dụ, giải thích cụ thể và các chú ý trong quá trình sử dụng. Từ điển được đánh giá rất hay và hữu ích cho học viên cũng như giáo viên tiếng Nhật.
Những ưu điểm độc đáo của cuốn sách là :
– Đưa ra nhiều ví dụ sao cho người sử dụng có thể nắm được cách dùng thông qua các các ví dụ.
– Không sử dụng các chữ hán nằm ngoài phạm vi chữ Hán thường dùng; các chữ hán trong ví dụ đều được ghi cách đọc.
– Đưa ra các ví dụ sai trong phần giải thích khi cần thiết, giúp người đọc sử dụng lưu ý tới các nội dung dễ nhầm.
– Nêu lên các nội dung hữu ích cho việc học tiếng Nhật, như cấu trúc mẫu câu, tình huống sử dụng, cách phân biệt với các cách nói gần nghĩa…
– Tích cực đưa vào nhiều cách nói đặc trưng của văn nói.
– Cung cấp 3 bảng tra là “ bảng tra xếp theo thứ tự 50 âm tiết”; “Bảng tra ngược” và “ Bảng tra xếp theo ý nghĩa và chức năng”, giúp người đọc sử dụng dễ dàng.
Hiện tại được sự giúp đỡ chia sẻ của bạn Nguyễn Văn Nam, web đã có được phần 1 (từ đầu đến trang 587/1016 trang) của bản dịch tiếng Việt cuốn từ điển tuyệt vời này. Tựa sách tiếng Việt là Từ điển Mẫu câu tiếng Nhật do nhóm tác giả Jammassy biên soạn, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành tháng 3 năm 2008.

(Nếu có điều kiện quý độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download sách: tại đây