Home / Tài liệu tiếng Hàn / Từ Vựng Hán Hàn Đơn – Kép

Từ Vựng Hán Hàn Đơn – Kép

Từ Vựng Hán Hàn Đơn Kép

Cuốn sách “Từ vựng hán hàn đơn kép” tập hợp trên 3000 từ vựng hán hàn bao gồm cả từ đơn và từ kép, đây là cuốn tài liệu cho phép các bạn tra cứu 1 cách dễ dàng các từ hán hàn thông dụng.

Tài liệu từ vựng Hán hàn đơn – kép gồm:
847 Từ vựng Hán hàn đơn
2236 Tự vựng Hán hàn kép

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, cao cấp
Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp