Home / Tài liệu tiếng Nhật / Tổng hợp từ vựng Mimi Kara Oboeru N1

Tổng hợp từ vựng Mimi Kara Oboeru N1

Tổng hợp từ vựng Mimi Kara Oboeru N1
Trong bài viết hôm nay cùng chia sẻ với mọi người tổng hợp bộ từ vựng Mimi Kara Oboeru N1.
Với 1170 bộ từ vựng giúp mọi người nắm vựng kiến thức chuận bị tốt nhất cho kỳ thi JLPT.
Hy vọng với chia sẻ sau sẻ hữu ích với mọi người.
Chúc mọi người học tốt, thi tốt.

Download : PDF

Xem thêm:
Tính từ chỉ tính cách trong tiếng Nhật
Từ đồng nghĩa N2 xuất hiện trong đề thi JLPL