Home / Tài liệu tiếng Nhật / Từ đồng nghĩa N2 xuất hiện trong đề thi JLPT

Từ đồng nghĩa N2 xuất hiện trong đề thi JLPT

Từ đồng nghĩa N2 xuất hiện trong đề thi JLPT

Cùng gửi đến các bạn những từ vựng tiếng Nhật N2 có nghĩa giống nhau thường xuất hiện trong kỳ thi JLPT.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn.

Dowload tài liệu: PDF

Xem thêm:
214 Bộ thủ Kanji + Kèm giải thích
Từ vựng Mimi Kara Oboeru N3