Home / Tài liệu tiếng Nhật / Từ vựng Mimi Kara Oboeru N3

Từ vựng Mimi Kara Oboeru N3

Từ vựng Mimi Kara Oboeru N3

Học 880 từ vựng Mimikara N3 trong vòng 3 tháng. Mỗi tuần 1 bài kết hợp học ngữ pháp + làm bài tập=>> cho lộ trình tháng 12 thi JNPT N3
Mình đã tóm tắt 12 bài thành 10 trang. các bạn có thể in ra mà học( dễ nhớ mà không bị rối)
Nghĩa các từ trên chỉ là cơ bản( khi học đến từ nào cần học hết nghĩa được giải thích trong sách.
Cùng nhau đỗ N3 nhé!

Download : Here

Xem thêm:
Tổng hợp 2000 Kanji thông dụng
Từ vựng Shinkanzen N2 tiếng Việt