Home / Tài liệu tiếng Nhật / Từ vựng Mimikara N2, N1 và Ngữ pháp Shinkanzen N2, N1

Từ vựng Mimikara N2, N1 và Ngữ pháp Shinkanzen N2, N1

Từ vựng Mimikara N2, N1 và Ngữ pháp Shinkanzen N2, N1
Hôm nay chiasemoi cùng chia sẻ với các bạn bộ tài liệu học Từ vựng và Ngữ pháp tiếng Nhật cấp độ N2, N1 của giáo trình Mimikara oboeru, Shinkanzen Master.


Trong tài liệu này gồm các phần sau:
1. Ngữ pháp Shinkanzen N1
2. Ngữ pháp Shinkanzen N2
3. Từ vựng Mimikara Oboeru N1
4. Từ vựng Mimikara Oboeru N2

Tài liệu được biên tập đầy đù và chi tiết phù hợp với các bạn học tiếng Nhật và ôn thi JLPT N2, N1.

Download tài liệu: Here

Xem thêm: Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Kỹ Thuật