Home / Tài liệu tiếng Hàn / Từ vựng tiếng Hàn chuyên ngành môi trường

Từ vựng tiếng Hàn chuyên ngành môi trường

Từ vựng tiếng Hàn chuyên ngành môi trường

기준등록 : Đăng ký tiêu chuẩn
3종분리기 : Máy tách 3 thân
MBT시설 : Thiết bị MBT
가격 : Giá cả
가공 : Gia công
가스저장조 : Bình chứa ga, nhà chứa ga
가연성 : Tính dễ cháy
갈판 : Ballet
감사원 : Nhân viên kiểm tra
건조기 : Máy làm khô, máy sấy
건조처리 : Xử lý khô
검역 : Kiểm dịch

검역증명서 : Giấy chứng nhận kiểm dịch
계근 : Đo trọng lượng
공공재활용기반시설 : Thiết bị cơ bản tái sử dụng
공해방지시설 : Thiết bị kiểm soát sự ô nhiễm
교체 : Thay thế
구축 : Xây dựng
금속탐지기 : Máy dò kim loại
기반시설 : Máy móc chủ yếu
냉난방 : Sự điều hòa không khí
냉난방 : Sự điều hòa không khí
냉동 : Đông lạnh
냉동건조 : Điều kiện làm lạnh
녹 : Gỉ sét

농수산 : Nông thủy sản
대형폐기물 : Chất thải rắn
매립 : Cải tạo, khai hoang
매립시설 : Thiết bị cải tạo
매립장 : Bãi rác
매립지역 : Khu vực trong bãi rác
먼지 : Bụi
메탄발효장치 : Thiết bị tạo ra khí mê tan
무게 : Trọng lượng
문틈 : Khe cửa
물대 : Cặn nước
물질 : Vật chất

물탱크 : Thùng nước
반입차량 : Xe thu gom rác
배가스처리 : Xử lý gas thải
배관하다 : Đặt ống dẫn nước
배수관 : Ống nước
보관소 : Nơi bảo quản
보완하다 : Sửa cho hoàn chỉnh
복토 : Phục hồi đất
부지제공관 : Đề nghi cấp đất xây dựng
분쇠기 : Máy nghiền
분해되다 : Phân hủy, hòa tan
사업예산편성: Cơ quan dự thảo ngân sách
사용법 : Cách sử dụng

살충제 : Thuốc sát trùng
상수도 : Nước máy
생물학 : Vi sinh
생물학적처리시설: Thiết bị xử lý bằng vi sinh vật
생분해성 : Tính phân hủy, tính phân giải
생활폐기 : Chất thải sinh hoạt
선별 : Phân loại
선별시설 : Thiết bị phân loại
선별하다 : Phân loại
설비 : Thiết bị
설치 : Xây dựng
소각 시설 : Lò đốt rác

소각 잔재물: Đốt chất thải
소각공정 : Công đoạn đốt
소각장 : Nơi tiêu hủy rác
소금 : Muối
소음처리 : Xử lý tiếng ồn
손소독 : Khử trùng tay
수거처리 : Thu gom xử lý
수리 : Sửa chữa
수산 : Thủy sản
수입 : Nhập khẩu
수출 : Xuất khẩu
수탁시 : Thời gian ủy thác
슬러지 : Chất thải đường phố

습식폐비닐처리시설 : Thiết bị xử lý nhựa
시험실 : Phòng thí nghiệm
쓰레기종량제: Khống chế lượng rác thải
악취처리 : Xử lý mùi hôi
안전위생 : Vệ sinh an toàn
압축기: Máy lắng đọng
양식 : Nuôi trồng
어름 : Nước
업무범위 : Phạm vi công việc
에너지 : Năng lượng
여열 : Nhiệt dư

오염물질 : Chất gây ô nhiễm
완제품 : Hàng thành phẩm
용기 : Công cụ
용수 : Nước
원료 : Nguyên liệu
원료확보 : Tìm kiếm nguyên liệu
원재료 : Nguyên liệu
유독물질 : Chất có độc tố
유해물질 : Chất gây hại
음식물 : Rác thải đồ ăn
음식물자원화: Tái sử dụng rác thải đồ ăn
응결수 : Nước ngưng tụ

이물질 : Chất lạ
일복토 : Phục hồi đất giai đoạn đầu
입구 : Khu tiếp nhận hàng
자동선별방법: Phương pháp phân loại tự động
자력선별기: Máy phân loại trừ tính
자연산: Nguyên liệu
자원재생공사법: Luật tái sinh tài nguyên
작업대 : Bàn làm việc
작업복 : Áo quần làm việc

작업장 : Nơi làm việc
잔류물질 : Dư lượng
장갑 : Bao tay
장아 : Ủng
재활용 : Tái sử dụng
재활용가능자원: Tài nguyên có thể tái sử dụng
저장 : Dự trữ
적법처리 입증제도 운영기관: Cơ quan kiểm tra xử lý hợp pháp
전처리 : Tiền xử lý
점검 : Kiểm tra

제소제 : Chất tẩy rửa
조명 : Bóng đèn chiếu sáng
중간복토 : Phục hồi đất giai đoạn giữa
중금속 : Kim loại nặng
증명서 : Giấy chứng nhận
지적사항 : Nội dung chỉ trích
지하수 : Nước ngầm
진동처리 : Xử lý chấn động
창고 : Kho
처리 : Xử lý
처리시설 : Thiết bị xử lý
첨가제 : Chất hóa học
청소상태 : Tình trạng vệ sinh

최종복토 : Phục hồi đất giai đoạn cuối
최종처리 : Xử lý lần cuối
최종처리 : Xử lý lần cuối
탈의실 : Phòng thay đồ
탈황기 : Máy khử lưu huỳnh
토양 : Thổ nhưỡng
파쇄선별시설: Thiết bị phân loại chất thải
페유리병 : Dầu thải
폐기물 : Nước thải
폐기물관리체계: Hệ thống xử lý nước thải
폐기물시설: Thiết bị xử lý nước thải
폐류 : Chất thải

폐비닐 : Nhựa
폐비닐: Bao nilông đựng chất thải
폐비닐처리공장: Xưởng xử lý bao nilông
폐수 : Nước thải
플라스틱 : Nhựa
하차하다 : Đổ
항생 : Kháng sinh
환경부 : Bộ môi trường
환경자원공사: Sở tài nguyên môi trường
환경자원공사법: Luật thi công tài nguyên môi trường
환풍기 : Máy hút gió
회수하다 : Thu hồi
회충 : Côn trùng có hại
휴게실 : Nhà vệ sinh

Xem thêm:
Ngữ Pháp Tiếng Hàn Cho Người Mới Bắt Đầu
Ngữ Pháp Tiếng Hàn Cơ Bản