Home / Tài liệu tiếng Hàn / Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Hàn Qua Hình Ảnh PDF

Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Hàn Qua Hình Ảnh PDF

Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Hàn Qua Hình Ảnh
Tác giả : TM Cuong

Cuốn sách “Từ vựng tiếng hàn bằng hình ảnh” sẽ giúp các bạn học từ vựng nhanh hơn và nhớ lâu hơn, thực vậy trên thực tế có 4 phương pháp học hàn hiệu quả: Học qua hình ảnh, học qua Flag card, học qua phim ảnh và học qua âm thanh tương tự.

Trong đó việc học qua hình ảnh có mức hiệu quả cao hơn do cấu tạo của bộ não ghi nhớ các hình ảnh và sự kiện tốt. Còn các sự kiện rời rạc thường dễ bị quên.

Download: PDF

Xem thêm:
847 Âm Hán Hàn
Tài liệu ngữ pháp tiếng Hàn thực dụng