Home / Tài liệu tiếng Nhật / Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Xuất Nhập Khẩu, Thương Mại

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Xuất Nhập Khẩu, Thương Mại

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Xuất Nhập Khẩu, Thương Mại
Trong bài này chúng ra sẽ cùng học về những từ vựng, cụm từ tiếng Nhật thường được sử dụng trong ngành xuất nhập khẩu, thương mại.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Ôn lại cách chia các thể trong tiếng Nhật
Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành công nghệ thông tin (IT)