Home / Tài liệu tiếng Hàn / Download 384 Tình Huống Thực Hành Đàm Thoại Tiếng Hàn Ebook PDF

Download 384 Tình Huống Thực Hành Đàm Thoại Tiếng Hàn Ebook PDF

384 Tình Huống Thực Hành Đàm Thoại Tiếng Hàn
Tác giả : Jung min kyung

Cuốn sách 384 tình huống thực hành đàm thoại tiếng Hàn với 192 mẫu câu cơ bản, ứng dụng được trong nhiều tình huống giao tiếp khác nhau. Mỗi mẫu câu đều có hai tình huống đàm thoại. Bạn nên học thuộc các mẫu câu đàm thoại này để hiểu cách vận dụng.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook: Here