Home / Tài liệu tiếng Anh / 600 Từ vựng TOEIC có dịch Tiếng Việt

600 Từ vựng TOEIC có dịch Tiếng Việt

600 Từ vựng TOEIC có dịch Tiếng Việt
Trong quá trình học và ôn thi TOEIC thi việc học các từ vựng tiếng Anh thường có trong TOEIC rất là cần thiết.

600 Từ vựng tiếng Anh TOEIC có dịch Tiếng Việt giúp bạn nắm vững những nền tảng cơ bản để hiểu những ngữ cảnh đặc biệt thường gặp trong một bài thi TOEIC. Mỗi chương giới thiệu một chủ đề, ngữ cảnh chuyên môn cụ thể và những từ mới kèm theo. Những từ này không phải là từ chuyên môn, mà là những từ vựng thông dụng có thể dùng được trong rất nhiều ngữ cảnh khác nhau.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
35 đề minh họa luyện thi THPT Quốc Gia 2020 môn tiếng Anh
1000 Cụm từ giao tiếp tiếng Anh thông dụng