Home / Tải sách / Sách kỹ năng sống / Tài liệu Luật Thương Mại ebook PDF

Tài liệu Luật Thương Mại ebook PDF

Luật Thương Mại
Tác giả : Quốc Hội Việt Nam

Ngày 14/6/2005, Quốc hội ban hành Luật Thương mại số 36/2005/QH11, áp dụng đối với các cá nhân hoạt động thường xuyên, độc lập; Các thương nhân hoạt động thương mại; Các tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan tới thương mại.

Download tài liệu: Here

Xem thêm: Giáo trình Luật Đất Đai PDF