Home / Tải sách / Sách kỹ năng sống / Giáo trình Luật Đất Đai PDF

Giáo trình Luật Đất Đai PDF

Giáo trình Luật Đất Đai – Trường ĐH Luật Hà Nội
Chủ biên: Ths. Trần Quang Huy

Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về ngành Luật Đất đai, quan hệ pháp luật đất đai, chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai, quản lý nhà nước về đất đai, địa vị pháp lý của chủ thể sử dụng đất, thủ tục hành chính về đất đai, xử lý vi phạm pháp luật đất đai,…

Hi vọng rằng, Giáo trình này sẽ là tài liệu học tập quan trọng của học viên, sinh viên, là tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu bổ ích của cán bộ, công chức, của các doanh nhân trong quá trình làm việc, kinh doanh trong lĩnh vực đất đai.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm: BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019