Home / Tài liệu tiếng Trung / Vở tập viết tiếng Trung PDF

Vở tập viết tiếng Trung PDF

Vở tập viết tiếng Trung
Bạn đang học tiếng Trung và đang tập viết tiếng Trung. Tuy nhiên bạn gặp không ít khó khăn trong quá trình học đặt biệt là khi tập viết tiếng Trung.

Sau đây chiasemoi.com cùng gửi đến các bạn mẫu giấy kẻ ô dùng để tập viết tiếng Trung và bộ Tài liệu luyện viết chữ Hán 270 trang.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn trong quá trình học tiếng Trung.
Các bạn có thể tại về và in ra để viết.

Mẫu giấy kẻ ô giúp các bạn có thể viết đúng theo quy tắc từ trái sang phải, từ trên xuống và theo đúng vị trí từng bộ trong tiếng Trung, giúp chữ viết được đúng kích cỡ.

Download vở tập viết tiếng Trung: PDF

Luyện viết chữ Hán có sẳn với 270 trang.

Download vở luyện viết: PDF

Xem thêm:
90 Cặp từ trái nghĩa trong tiếng Trung
Các động từ phổ biến trong tiếng Trung
Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung cơ bản PDF