Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Tài liệu Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô PDF

Tài liệu Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô PDF

Bài giảng Chẩn đoán kỹ thuật ô tô

Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng – Nguyên Lê Châu Thành
Số trang : 216
Dùng cho sinh viên ngành Cơ khí Động lực. Số tiết: 75 tiết.

Nội dung tài liệu gồm:
Chương 1: Lý thuyết ma sát và hao mòn
Chương 2: Kinh tế vận hành ôtô
Chương 3: Điều kiện đưa ôtô vào sửa chữa
Chương 4: Quy trình công nghệ bảo dưỡng ôtô
Chương 5: Quy trình công nghệ sửa chữa ôtô
Chương 6: Kiểm tra phân loại chi tiết
Chương 7: Tháo lắp, chạy rà, thử xe
Chương 8: Lý thuyết chung chẩn đoán kỹ thuật
Chương 9: Chẩn đoán kỹ thuật động cơ
Chương 10: Chẩn đoán kỹ thuật ôtô
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn trong chuyên ngành ô tô, ngành cơ khí động lực.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Bài giảng cấu tạo ô tô ĐH GTVT PDF
Tài liệu Cấu tạo hệ thống gạt mưa ô tô và rửa kính ô tô
Tài liệu Kết Cấu Ô TÔ PDF