Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Giáo trình Hệ Thống Điều Khiển Tự Động Thủy Lực PDF

Giáo trình Hệ Thống Điều Khiển Tự Động Thủy Lực PDF

Giáo trình Hệ Thống Điều Khiển Tự Động Thủy Lực
Tác giả: PGS.TS Trần Xuân Tùy
Số trang: 210 Trang

Truyền động thủy lực trong máy công cụ, thiết bị… thuộc lĩnh vực kỹ thuật tiên tiến trong cơ khí hóa và tự động hóa quá trình sản xuất công nghiệp. Với cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện thời thì truyền động thủy lực phát triển mới và công nghệ cao hơn.

Đây là giáo trình chuyên ngành mang tính nghiên cứu ứng dụng, những vấn đề lý thuyết và những ví dụ trình bày sẽ giúp cho ng-ời đọc có thể tiếp cận nhanh với những bài toán thực tế, nhất là trong giai đoạn hiện nay, kỹ thuật điều khiển tự động đang có khuynh h-ớng phát triển mạnh, các thiết bị và các dây chuyền sản xuất tự động ứng dụng kỹ thuật điều khiển thủy lực đang thâm nhập vào Việt Nam ngày càng nhiều nên việc nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật này để thiết kế, bảo d-ỡng và khai thác có hiệu quả là việc làm thiết thực.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Giáo trình Hệ Thống Thủy Lực và Khí Nén PDF
Bài tập lớn: Thủy Lực và Khí Nén