Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Giáo trình Vật Liệu Kỹ Thuật PDF

Giáo trình Vật Liệu Kỹ Thuật PDF

Giáo trình Vật Liệu Kỹ Thuật
Ths. Lê Văn Lương
Số trang: 257 Trang

GIỚI THIỆU VỀ SÁCH VẬT LIỆU KỸ THUẬT

Trang bị kiến thức cơ bản về cấu trúc , tổ chức và tính chất kim loại. Các phương pháp gia công nhiệt luyện áp dụng cho các kim loại
Các loại vật liệu kim loại: công dụng, thành phần, tính chất và ký hiệu.
Hiểu các quy quy luật chuyển biến cơ bản của kim loại. Biết chọn và thay thế vật liệu theo các tiêu chuẩn khác nhau. Lập được các quy trình gia công nhiệt luyện cho các chi tiết điển hình. Hiểu được ký hiệu các vật liệu kim loại cơ bản.

PHẦN 1. VẬT LIỆU HỌC CƠ SỞ
Chương 1. Cấu tạo tinh thể
Chương 2. Kết tinh từ thể lỏng của kim loại
Chương 3. Cấu tạo hợp kim và giản đồ trạng thái
Chương 4. Biến dạng dẻo và cơ tính của kim loại

PHẦN 2. NHIỆT LUYỆN THÉP
Chương 5. Giản đồ trạng thái sắt- cacbon
Chương 6. Các chuyển biến xảy ra khi nung và làm nguội thép
Chương 7. Các phương pháp nhiệt luyện thép
Chương 8. Hóa bền bề mặt thép

PHẦN 3. CÁC VẬT LIỆU KIM LOẠI
Chương 9. Gang và nhiệt luyện gang
Chương 10. Thép cacbon
Chương 11. Thép hợp kim
Chương 12. Hợp kim màu

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tài liệu Cơ khí
Đề bài và hướng dẫn giải bài tập Lớn Sức Bền Vật Liệu