Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Giáo Trình Kỹ Thuật Sấy 1

Giáo Trình Kỹ Thuật Sấy 1

Giáo Trình Kỹ Thuật Sấy 1
Tác giả : Phạm Thanh
Số trang : 41
Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Kỹ thuật sấy vật liệu được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực sản xuất và đời sống. Giáo trình “Kỹ thuật sấy 1” là một trong những giáo trình chuyên môn của chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt-Máy lạnh tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Nội dung giáo trình giới thiệu những kiến thức cơ bản về lý thuyết sấy như: các tính chất của vật liệu ẩm, tác nhân sấy, quá trình truyền nhiệt- truyền chất trong vật liệu, động học quá trình sấy và một số phương pháp xác định thời gian sấy.

Những kiến thức trên tạo điều kiện cần thiết và thuận lợi cho việc nghiên cứu tính toán, thiết kế các thiết bị sấy phổ biến trong phần ” Kỹ thuật sấy 2″.

Giáo trình không chỉ phục vụ cho sinh viên chuyên ngành”Kỹ thuật nhiệt-Máy lạnh”, các ngành có liên quan như ” Công nghệ chế biến thực phẩm”,”Máy nông nghiệp -thực phẩm”…mà còn có thể giúp ích cho các kỹ sư, những ai quan tâm đến các kiến thức về thuyết sấy.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Giáo Trình Vật Liệu Kỹ Thuật Cơ Khí PDF
Sách Cơ Học Ứng Dụng Phần Bài Tập (Có hướng dẫn – giải mẫu – trả lời)