Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Sách Kiến Trúc Phong Cảnh PDF

Sách Kiến Trúc Phong Cảnh PDF

Kiến Trúc Phong Cảnh
Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Thủy

Kiến trúc phong cảnh (KTPC) là ngành mới ở nước ta. Đó là một loại hình kiến trúc đặc biệt, được hình thành và phát triển trên cơ sở lấy thiên nhiên làm gốc để tạo nên môi trường xung quanh con người sự hài hòa và hợp lý.

Đứng trước yêu cầu xây dựng các khu đô thị mới mang phong cách Việt Nam, kiến trúc phong cảnh có một vai trò đặc biệt quan trọng. Để cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết cơ bản và toàn diện về kiến trúc phong cảnh, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật xin giới thiệu cuốn “Kiến trúc phong cảnh” của Pts. Kts. Nguyễn Thị Thanh Thủy. Bằng các tư liệu được thu thập, tích lũy và gia công khá công phu, tác giả không chỉ trình bày quá trình phát triển của KTPC Việt Nam mà còn khái quát sự phát triển lĩnh vực nghệ thuật này trên thế giới, nêu các cơ sở thiên nhiên và xã hội tác động tới KTPC, các nguyên tắc của KTPC cũng như những kiến nghị khi vận dụng các nguyên tắc đó vào thực tiễn thiết kế KTPC hiện nay.

Sách đề cập tới nhiều vấn đề nên tuy đã hết sức cố gắng song chắc không thể tránh khỏi thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng cho cuốn sách.

Download : PDF