Home / Công thức Toán / Công thức tính diện tích hình tam giác

Công thức tính diện tích hình tam giác

Công thức tính diện tích tam giác

Trong bài này chúng ta sẻ chùng ra cùng học về công thức tính diện tích tam giác và cách tính diện tích tam giác.

Công thức tính diện tích tam giác:
Diện tích tam giác thường được tính bằng cách nhân chiều cao với độ dài đáy, sau đó tất cả chia cho 2. Nói cách khác, diện tích tam giác thường sẽ bằng 1/2 tích của chiều cao và chiều dài cạnh đáy của tam giác.

Công thức tính diện tích hình tam giác: S = (h x a)/2

Trong đó:
a: Chiều dài đáy tam giác (đáy là một trong 3 cạnh của tam giác tùy theo quy đặt của người tính)
h: Chiều cao của tam giác, ứng với phần đáy chiếu lên (chiều cao tam giác bằng đoạn thẳng hạ từ đỉnh xuống đáy, đồng thời vuông góc với đáy của một tam giác).

Ví dụ: 
Cho một hình tam giác ABC, trong đó có chiều cao nối từ đỉnh Ảnh xuống đáy BC bằng 6, chiều dài đáy BC bằng 10. Tính diện tích tam giác thường ABC bằng bao nhiêu? (Đơn vị tính: cm)

Giải:
Đề bài đã cung cấp cho chung ta các thông tin sau:
AH chiều cao của tam giác bằng 6 cm
BC chiều dài đáy tam giác bằng 10 cm

Ta có công thức tính diện tích tam giác S = (AH x BC)/ 2 = (6 x 10)/2= 30 cm²

Vậy đám án diện tích của tam giác là 30 cm².

Như vậy qua bài viết trên chúng ta đã biết cách tính diện tích tam giác.