Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Bài tập lớn: Đề tài Nghiên cứu cây quyết định trong khai phá dữ liệu

Bài tập lớn: Đề tài Nghiên cứu cây quyết định trong khai phá dữ liệu

Bài tập lớn: Đề tài Nghiên cứu cây quyết định trong khai phá dữ liệu
Ngành CNTT – Khoa khoa học máy tính
Pages: 58 trang

Với các bạn đang học ngành CNTT đang làm bài tập lớn thì việc cần tài liệu để học tập và báo cáo rất là quan trọng.
Trong bài này cùng chia sẻ với các bạn tài liệu báo cáo về Đề tài Nghiên cứu cây quyết định trong khai phá dữ liệu.

Cây quyết định (decision tree) là một phương pháp rất mạnh và phổ biến cho cả hai nhiệm vụ của khai phá dữ liệu là phân loại và dự báo. Mặt khác, cây quyết định còn có thể chuyển sang dạng biểu diễn tương đương dưới dạng tri thức là các luật If-Then. Cây quyết định là cấu trúc biễu diễn dưới dạng cây.

Hy vọng với tài liệu này sẻ cung cấp giúp các bạn có thêm tư liệu, chuẩn bị tốt cho cho việc làm báo cáo thực tập tốt nghiệp.
Chúc các bạn sức khỏe và thành công.

Download tài liệu : PDF

Xem thêm:
Tài liệu cơ khí
Đề bài và hướng dẫn giải bài tập Lớn Sức Bền Vật Liệu