Home / Tài liệu tiếng Hàn / ĐỀ THI TOPIK II TIẾNG HÀN KỲ 60, 64

ĐỀ THI TOPIK II TIẾNG HÀN KỲ 60, 64

ĐỀ THI TOPIK II TIẾNG HÀN KỲ 60, 64

Từ kỳ 68 trở đi đề thi topik tiếng Hàn sẽ không được công bố
Chứng chỉ topik (Bằng topik) là kỳ thi năng lực tiếng Hàn, được tổ chức bởi Viện giáo dục quốc tế Quốc gia Hàn Quốc. Đây là chứng chỉ để đánh giá trình độ tiếng Hàn về nghe, đọc, viết của người nước ngoài cũng như kiều bào Hàn Quốc học tiếng Hàn.

Đề thi và đáp án topik II tiếng Hàn kỳ 60:

Đề thi Topik II tiếng Hàn kỳ 60: Here
Đáp án Topik II tiếng Hàn kỳ 60: Here

Đề thi và đáp án topik II tiếng Hàn kỳ 64:

Đề thi Topik II tiếng Hàn kỳ 64: Here
Đáp án Topik II tiếng Hàn kỳ 64: Here