Home / Tài liệu tiếng Anh / Tổng hợp về động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh

Tổng hợp về động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh

Tổng hợp về động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học nhanh 9 Động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh mà bạn cần phải biết.
Đầy đủ hết luôn nhé cả nhà, lưu về học ngay để giỏi như Tây.

Xem thêm:
Những cụm từ tiếng Anh đi với ‘DO’, ‘MAKE’, ‘HAVE’
200 Động Từ tiếng Anh thường dùng